Skip to main content

Mainonnan
palvelut

Kuluttaja saa päivittäin vastaansa kymmeniä, ellei satoja mainoksia. Mainoksia tulee vastaan sosiaalisen median kanavissa ja muualla verkossa, kaduilla, radiossa, televisiossa ja oikeastaan kaikkialla, missä kuluttajan oletetaan olevan.

Mainostulvan ollessa suuri on mainostajan oltava entistä tarkemmin selvillä siitä, missä kanavissa kannattaa mainostaa ja millaista mainonta on, niin visuaalisesti kuin viestiltään. Yritysten on tärkeää miettiä, mitkä ovat ne tekijät, joiden avulla he erottuvat muista.

Visuaalisesti kiinnostava brändi-ilme ja hyvin valittu markkinointiviesti herättävät kuluttajan mielenkiinnon ja jäävät mieleen.

Ota yhteyttä

Me Kajahduksella tarjoamme apua kaikissa mainonnan suunnittelun vaiheissa. Haluamme auttaa asiakkaitamme kirkastamaan omia mainonnan tavoitteitaan ja saavuttamaan mahdollisimman hyviä tuloksia.

Suunnittelemme yritysten mainokset esimerkiksi

 • Sosiaalisen median kanaviin
 • Printtimediaan, kuten sanomalehtiin, kadunvarsimainoksiin ja esitteisiin
 • Tapahtumien aikana tehtävään mainontaan, kuten banderolleihin, roll-upeihin ja flyereihin

Lue lisää graafisen suunnittelun palveluistamme.

Mielestämme mainonta on muutakin kuin tuotteen tarjoamista ja myymistä asiakkaille. Oikein toteutettuna mainonta on yrityksen mahdollisuus tarjota ratkaisuja asiakkaan kohtaamiin haasteisiin ja keino palvella asiakasta matalalla kynnyksellä.

Yritykset saattavat lähestyä mainonnan ja markkinoinnin toimenpiteitä varoen, sillä pelkäävät, että mainokset ärsyttävät kuluttajaa. Mainosten tarkoituksena on kuitenkin pohjimmiltaan tehdä yrityksen palvelu tai tuote tutuksi asiakkaalle ja tarjota tietoa siitä, miksi kuluttajan tulisi valita juuri tämä kyseinen tuote.

Kannustamme asiakkaitamme olemaan ylpeitä tarjoamistaan palveluista ja nostamaan tuotteita rohkeasti esille mainonnan avulla. Kun haluat itse keskittyä ydinliiketoimintaasi, on meidän osaamisemme visuaalisessa suunnittelussa ja mainonnan kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä tukenasi.

Ota yhteyttä

Tiesitkö, että yrityksen markkinnoinnin ja mainonnan voi myös ulkoistaa osittain tai kokonaan? Kajahduksen tiimi voi toimia markkinoinnin ja mainonnan suunittelun kumppaninasi jatkuvan sopimuksen mallilla. Tällöin tarve omalle markkinointihenkilölle poistuu ja yrityksen muut työntekijät voivat keskittyä omaan osamisalueeseensa. Ulkoistetulla palvelulla saavutetaan markkinointiin ja mainontaan jatkuvuutta, sekä graafisten toteutusten ja ulkoisen markkinoinnin laatu ja tuottavuus paranevat.

Toteutamme jatkuvasti asikkaillemme mainonnan suunnittelun palveluita monipuolisesti. Mainonnan suunnittelun palveluihimme voi sisältyä esimerkiksi mainoskonseptien toteutusta sekä ideointia, lehti- ja verkkomainosten toteutusta, mainoskampanjoiden suunittelua ja toteutusta, kuten myös pienempien ja kustannustehokkaiden mainoskampanjoiden laatimista ja toteutusta aina mediavalinnoista lopulliseen toteutukseen. Kysy lisää ja suunnitellaan juuri yriyksesti tarpeisiin sopiva mainonnan kokonaisuus.

Katso kaikki työmme tästä

Millainen on hyvä mainos?

”Hyvä mainos” on terminä laaja, eikä ole yhtä muottia, jolla mainoksen laatua voi määritellä. On kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotka toistuvat kaikissa onnistuneissa mainoksissa.

Voidaan ajatella, että hyvä mainos on

 • yrityksen brändi-ilmeen mukainen
 • helposti mieleenpainuva
 • informatiivinen
 • tunteita herättävä
 • visuaalisesti houkutteleva
 • oikeaa kohderyhmää puhutteleva.

Paljonko mainosten toteuttaminen maksaa?

Mainonnan ja mainosten hintaan vaikuttaa moni tekijä. Mainonnan suunnittelussa ensimmäinen vaihe on miettiä, mitä mainostetaan, missä, miksi ja mitkä ovat mainonnan tavoitteet.

Mainosten suunnittelu aloitetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ja siinä edetään vaiheittain kohti kokonaisvaltaista ymmärrystä mainostavan yrityksen tavoitteista.

Harvoissa tapauksissa päädytään toteuttamaan vain yhtä mainosta. Usein kyse on suuremmasta mainoskampanjasta tai monikanavaisesta mainonnasta, jolloin mainokset toteutetaan esimerkiksi eri medioihin. Mainosten toteuttaminen ja hinta riippuvat siis täysin asiakkaan tavoitteista ja mainostettavasta tuotteesta, sekä siitä, missä kanavissa markkinointia toteutetaan.

Yritykseni tarjoaa useita tuotteita, mutta en tiedä mitä niistä kannattaa markkinoida. Osaatteko auttaa?

Jos yrityksellä on paljon tuotteita, mutta mainosbudjettia rajallisesti, voi tuntua vaikealta päättää millainen mainos tai markkinointikampanja halutaan toteuttaa. On kuitenkin muutamia asioita, joita voidaan pohtia ennen mainonnan aloittamista.

 • Mitkä ovat mainonnan tavoitteet? Halutaanko mainonnalla nostaa yksittäistä tuotetta vai brändiä?
 • Onko valikoimassa jokin tuote, joka ei mene kaupaksi, mutta jota halutaan nostaa asiakkaiden tietoon?
 • Onko yrityksellä jokin selkeä sisäänheittotuote, jolla asiakas saadaan helposti verkkosivuille etsimään lisätietoa? Kun asiakas saadaan verkkosivuille, on todennäköistä että hän tutustuu myös muihin tuotteisiin ja brändiin.
 • Sinun ei tarvitse etukäteen tietää tarkkaan, millaisia mainoksia yrityksenne haluaa toteuttaa. Me autamme kirkastamaan tavoitteitasi ja suunnittelemme juuri yrityksellesi sopivat mainoskampanjat.

Haluan myydä enemmän tiettyä tuotetta/tuotteita. Miten se tehdään?

Tarjoamme asiakkaillemme mainonnan konsultointia ja autamme tarvittaessa kirkastamaan markkinoinnin tavoitteita. Tietyn tuotteen tai tuoteryhmän mainostamiselle on monia keinoja ja autamme asiakkaitamme koko prosessin läpi mainonnan suunnittelusta toteutukseen saakka.

Haluan kehittää yrityksen markkinointia kokonaisuutena. Miten aloitan?

Mainosten ja markkinointiviestinnän huolellisella suunnittelulla on suuri merkitys siihen, kuinka tehokasta markkinointi on ja yrityksen brändin tunnettuuteen voidaankin vaikuttaa monin eri tavoin. Meidän ydinosaamistamme on auttaa asiakkaitamme löytämään heille sopivat tavat markkinoida tuotteitaan ja nousta esille kilpailijoiden joukosta.