Saimaa Group

Saimaa Group on Suomen suurin teollisuuseristys- ja telinekonserni. Yhteistyön myötä olemme kehittäneet Saimaa Groupin visuaalisia elementtejä, rakentaneet markkinointia ja messunäkyvyyttä.

Brändi- & ilmesuunnittelu
Mainonnan palvelut

Vieraile sivustolla saimaagroup.fi

Saimaa Group on Suomen suurin teollisuuseristys- ja telinekonserni. Kokonaisuuden muodostaa viisi yhtiötä, joissa toimii yhteensä yli 600 alan ammattilaista. Saimaa Groupin koko verkostossa työskentelee jopa 1100 henkilöä.

Saimaa Groupilla on toimipisteet Suomessa 15 paikkakunnalla. Ruotsissa yhtiöllä on kolme toimipistettä. Yrityksen projektitoiminta on maailmanlaajuista. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto nousi 154 miljoonaan euroon.

Saimaa Groupin kasvaessa vauhdilla olemme yhdessä Attentionin kanssa auttaneet ryhmää konserni-ilmeen vahvistamisessa. Samalla kun emoyhtiö on konsernia yhdistävä tekijä, tytäryritykset tarjoavat palvelujaan asiakkaidensa hyvin tuntemilla identiteeteillään, eli hyvin tavanomainen kasvavan konsernin kehityskulku.

Yhteistyön myötä olemme kehittäneet Saimaa Groupin visuaalisia elementtejä, luoneet viestintäkäytäntöjä sekä rakentaneet yhteistä markkinointia ja messunäkyvyyttä.

Saimaa Groupin kasvun tukeminen

Olemme olleet kehittämässä ja vahvistamassa Saimaa Groupin brändi-ilmettä, sekä välillisesti viestintästrategiaa, vahvistaen näin konsernin laajentumista ja markkina-asemaa.

Konsernin sisällä on useita yhtiöitä, joilla on edelleen oma ilmeensä, jolloin yhtenäisen ilmeen luominen on välttämätöntä, jotta konserni voi kehittyä ja pysyä selkeänä asiakkaiden mielissä. Loimme yhdessä mm. Member of Saimaa Group -logot yrityksille, sekä toimme yhteisiä arvoja keskitetysti mukaan viestintään. Yhtenäiset visuaaliset elementit ja viestintäkäytännöt ovat tärkeitä paitsi brändin tunnettuuden ja mielikuvan luomisessa, niin myöskin tehokkaan ja yhtenäisen viestinnän varmistamisessa yrityksen sisällä että sen ulkopuolella.

Erityisen huomionarvoista on ollut roolimme Saimaa Groupin markkinointitoimenpiteiden ja messunäkyvyyden rakentamisessa. Loimme laajan messuosaston, joka sisältää useita erilaisia digi- ja printtielementtejä, kuten erilaisia videoita, screenejä, seinäkkeitä, rolluppeja ja esitteitä. Osasto on tarjonnut Saimaa Groupille vankan alustan esitellä palveluita ja saavutuksia laajalle yleisölle, vahvistaen yrityksen imagoa ja tavoittaen uusia asiakkaita.

Teimme neljä ammattitason videota, jotka ovat olleet keskeisiä kertomaan Saimaa Groupin tarinaa, palveluista ja yrityksen arvoista. Nämä videot ovat olleet tehokkaita työkaluja sekä digitaalisissa että perinteisissä markkinointikanavissa, auttaen Saimaa Groupin aseman vahvistamista markkinoilla.

Saimaa Groupin menestystarina

Saimaa Group on noussut Suomen suurimmaksi teollisuuseristys- ja telinekonserniksi, mikä on merkittävä saavutus teollisuuden alalla. Vaikuttava kokonaisuus koostuu viidestä eri yhtiöstä, jotka yhdessä työllistävät yli 600 alan ammattilaista. Konsernin laajuus on huomattava, sillä koko verkostossa työskentelee noin 1100 henkilöä, osoittaen Saimaa Groupin merkittävää vaikutusta sekä työllisyyteen että alaan laajemmin.

Yrityksen toiminta on vahvasti juurtunut Suomeen, jossa sillä on toimipisteitä 15 eri paikkakunnalla. Kattava läsnäolo maanlaajuisesti tarjoaa vankan perustan yrityksen operatiiviselle toiminnalle. Lisäksi Saimaa Groupilla on merkittävä jalansija myös kansainvälisesti, kolmen toimipisteen muodossa Ruotsissa, sekä globaalin projektitoiminnan kautta laajemmaltikin.

Vaikuttavaa on myös Saimaa Groupin taloudellinen menestys. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto kohosi peräti 154 miljoonaan euroon. Luku ei ainoastaan kuvasta yrityksen taloudellista vahvuutta, vaan se on myös osoitus luottamuksesta, jonka asiakkaat ovat yritykselle antaneet. Se on selvä merkki siitä, että Saimaa Group on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa markkinoilla ja rakentamaan vahvan suhteen asiakkaisiinsa.

Saimaa Groupin kasvutarina on esimerkillinen. Konsernin muodostavat tytäryhtiöt ovat onnistuneet säilyttämään omaleimaisuutensa ja vahvat asiakassuhteensa, samalla kun emoyhtiö on toiminut yhdistävänä voimana. Tämä tasapaino yksilöllisyyden ja yhtenäisyyden välillä on auttanut konsernia kasvamaan ja vahvistamaan asemaansa markkinoilla.

Saimaa Groupin menestystarina on osoitus siitä, kuinka yhtenäinen visio, ammattitaitoinen henkilöstö ja sitoutuminen asiakastyytyväisyyteen muodostavat kestävän pohjan yrityksen kasvulle ja menestykselle. Olemme iloisia, että olemme voineet Kajahduksen kanssa olla mukana tätä tarinaa.

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136

emma@kajahdus.fi
050 498 9783