Skip to main content

Logo­-
suunnittelu

Logosuunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa luodaan graafinen tunnus tai symboli edustamaan brändiä tai organisaatiota. Logoa ei kuitenkaan usein lähdetä luomaan ensimmäisenä, vaan pohjalla on syvempi ymmärrys siitä millainen yritys on, mitä se myy ja millaisia arvoja se edustaa.

Logon suunnittelu alkaakin brändiin tutustumisella. Jos kyseessä on uusi tai uudistettava brändi, aloitetaan suunnittelu brändi-ilmeen suunnittelulla.

Logo on tärkeä osa yrityksen tunnistettavuutta. Hyvin suunniteltu logo jää mieleen ja vakiinnutettuaan asemansa, se voi olla yksi tärkein yksittäinen tekijä, josta yritys tunnistetaan ja muistetaan. Hyvä logo on oivaltava ja mieleenpainuva.

Markkinoinnin näkökulmasta toisto on yksi tärkeä tekijä ostopäätöksen taustalla. Mikäli asiakas näkee usein saman logon eri yhteyksissä, on todennäköisempää että tuote alkaa vaikuttaa tutulle ja turvalliselle. Tällainen ketju helpottaa ostopäätöstä.

Ota yhteyttä

Vuosien aikana olemme saaneet suunnitella satoja logoja eri kokoisille organisaatioille. Suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseemme samalla palolla ja kiinnostuksella, oli kyse sitten pienestä yrityksestä, yhdistyksestä tai pörssiyhtiöstä.

Logon suunnittelu on usein osana suurempaa brändin kirkastamista tai uudistusta, mutta voimme tarpeen mukaan suunnitella myös yksittäisiä logoja.

Logon suunnittelun ei aina tarvitse tarkoittaa kokonaan uutta logoa. Joskus meille tulee vastaan tilanne, jossa asiakkaan jo olemassa olevaa logoa voi käyttää pohjana uuden logon suunnitteluun.

Yrityksellä saattaa esimerkiksi olla jo tunnettu logo, mutta syystä tai toisesta se kaipaa päivitystä. Tässäkin tapauksessa tutustumme yrityksen toimintaan ja brändiin ja haemme ymmärrystä siitä, mitkä logon uudistamisen tavoitteet ovat.

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme logon uudistuksia, joissa uusi logo on suunniteltu vakiintunutta ja tunnettua brändiä kunnioittaen.

Ota yhteyttä

Olemme toteuttaneet satoja logoja asiakkaillemme vuosien varrella. Tälläkin hetkellä todennäköisesti työstämme jollekin yritykselle uutta logoa, joka kohta näkee päivänvalon. Tarvitseeko yrityksesi uuden logon? Tutustu töihimme ja ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää tarpeistanne.

Katso kaikki työmme tästä

Onko logo tarpeellinen yritykselle? Miksi?

Logo on tarpeellinen yritykselle, koska se auttaa erottumaan kilpailijoista ja luo ensivaikutelman asiakkaille. Se viestii yrityksen identiteettiä ja auttaa brändin rakentamisessa pitkällä aikavälillä.

Kuinka logon suunnittelu aloitetaan?

Logosuunnittelu alkaa asiakastarpeiden selvittämisellä, brändistrategian analysoinnilla ja kilpailijoiden tutkimisella. Suunnittelija tarvitsee ymmärrystä siitä, mitä yritys haluaa viestiä logonsa kautta.

Voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli mietit logon uudistusta tai kokonaan uuden logon suunnittelua.

Pitääkö jotain olla valmiina, kun logoa aletaan suunnitella?

Asiakkaalla ei tarvitse olla valmiina konkreettista logoideaa, mutta on hyödyllistä, jos hänellä on ajatuksia siitä, millainen tunnelma tai viesti logoon halutaan välittää.

Esimerkiksi mielekkäiden värien pohtiminen tai yrityksesi logoon liittyvien sloganien miettiminen etukäteen voivat selkeyttää ajatustasi logosta. Voit myös pohtia, haluatko ennemmin logon, jossa on teksti vai toivotko että logossasi on esimerkiksi liiketoimintaasi edustava kuva.

Mitä logon suunnittelu maksaa?

Logon suunnittelu, kuten mikä tahansa projekti hinnoitellaan sen perusteella, minkä laajuisesta projektista on kyse. Jokainen logon suunnitteluprosessi on erilainen ja annamme hinta-arvion siinä vaiheessa, kun olemme keskustelleet asiakkaan kanssa logon suunnittelusta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Tuleeko logosta erilaisia versioita, vai saanko vain yhden version?

Logoista luodaan aluksi yleensä useita versioita (tavallisesti 3kpl), joista asiakas voi valita suosikkinsa. Valittua versiota voidaan sitten muokata ja hioa saadun palautteen perusteella.

Suunnitteluprosessiin voi sovitusti kuulua muitakin vaiheita, joissa logo esitellään asiakkaalle, ja asiakkaan kommentit otetaan huomioon ennen lopullisen version viimeistelyä.

Jo ennen suunnittelun alkamista keskustellaan, millaisia logoversioita tarvitaan käyttöön. Logosta toimitetaan useimmiten niin printti- kuin digiversiot, jotta asiakas voi käyttää niitä jatkossa tarpeidensa mukaisesti.

Miten nopeasti logo suunnitellaan?

Logo suunnitellaan projektista riippuen eri aikataululla. Yksinkertaisemmat logot voivat valmistua nopeasti, kun taas monimutkaisemmat suunnitelmat vaativat enemmän aikaa ja iterointia.

Keskustelemme kaikkien projektien aikatauluista asiakkaan kanssa projektikohtaisesti.

Miten prosessi etenee?

Logosuunnitteluprosessi voi vaihdella, mutta yleisesti se etenee seuraavasti:

  • Asiakastarpeiden kartoitus ja brändistrategian analysointi.
  • Kilpailijoiden tutkimus ja trendien analysointi.
  • Logoideoiden luominen ja konseptointi.
  • Logon esittely asiakkaalle ja palautteen keruu.
  • Valitun logon hienosäätö ja viimeistely.
  • Lopullisen version toimitus asiakkaalle eri formaateissa ja tiedostomuodoissa.

Logosuunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii yhteistyötä suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Tärkeintä on, että lopputulos vastaa yrityksen tarpeita ja viestejä.