Skip to main content

Pakkaus-
suunnittelu

Meitä kuluttajia vastaan tulee päivittäin kymmeniä, ellei satoja tuotteita, joiden pakkaukset on suunniteltu tarkoin. Kuten moni muukin mainonta, myös pakkaussuunnittelu vaikuttaa ostopäätöksiimme huomaamattamme.

Onnistunut pakkaus on visuaalisesti miellyttävä, selkeä ja ostopäätökseen kannustava. Autamme yritystäsi erottumaan joukosta ja herättämään kohderyhmäsi mielenkiinnon!

Ota yhteyttä

Pakkauksen suunnittelussa otetaan aina huomioon asiakkaan tarpeet ja tuotteen erityispiirteet. Suunnittelutyö voi vaihdella asiakkaan ja käyttötarkoituksen mukaan, ja se voi sisältää mm. graafista suunnittelua, rakenteellista suunnittelua, sekä materiaalivalintoja.

Toteutamme pakkaussuunnittelua pääasiallisesti kuluttajatuotteisiin, jolloin loppuasiakas on kuluttaja itse. Tästä syystä suunnitteluprosessissa on tärkeää ottaa huomioon loppuasiakkaan näkökulma, vallitseva kilpailutilanne markkinoilla, hyllytila ja tuotteiden logistiikka.

On oleellista ymmärtää tuotekategorioiden tuotteiden yhtäläisyydet ja erottuvuustekijät ja hyödyntää tätä tietoa suunnittelussa.

Vuosien saatossa olemme saaneet toteuttaa pakkauksia kymmenille yrityksille eri toimialoilta. Meidän kanssamme ovat työskennelleet muun muassa Dagsmark Petfood ja Uula Color, joille saimme toteuttaa kokonaan uudet pakkaukset brändi-ilmeen päivityksen yhteydessä.

Oli kyseessä sitten suuri pörssiyhtiö tai yksin yrittäjä, suunnittelemme juuri yrityksen näköiset pakkaukset ja otamme huomioon myös sen, mitä asiakas ei itse osaa kysyä.

Ota yhteyttä

Olemme toteuttaneet pakkaussuunnittelun projekteja sekä uuden tuotteen brändäyksestä valmiisiin pakkauksiin että ilmeuudistuksen yhteydessä toteutettuja pakkausilmeitä. Tarjoamme pakkaussuunnittelun palveluita eri kokoisille yrityksille ja erilaisiin tarpeisiin. Suunnittelemme, ideoimme ja toteutamme. Ota meihin yhteyttä ja kerro lisää tarpeistasi.

Katso kaikki työmme tästä

Miksi hyvin suunniteltu ja toteutettu pakkaussuunnittelu on tärkeää?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu pakkaus on houkutteleva ja informatiivinen, sekä uskollinen brändille. Pakkauksen visuaalisen ilmeen tulee heijasta brändin identiteettiä ja tuoda näin osansa brändin tunnettuuden kasvattamiseen.

Onnistunut pakkaus tavoittaa kohderyhmänsä ja houkuttelee kuluttajaa tutustumaan tuotteeseen. Luovalla pakkaustoteutuksella voi erottua kilpailijoista ja näin kasvattaa tuotteiden suosiota ja myyntiä.

Visuaalisen suunnittelun lisäksi pakkauksesta tulee löytyä olennaiset tuotetiedot selkeästi. Hyvin suunniteltu pakkaus on kokonaisuus, joka antaa kuluttajalle tarvittavat tiedot visuaalisesti miellyttävässä ulkoasussa.

Koska on oikea aika uudistaa tuotteiden pakkauksia?

Syitä pakkausuudistusten tekemiselle on useita, muun muassa:

  • Yrityksellä lanseerataan merkittävä uusi tuote tai useita uusia tuotteita
  • Yritys fuusioituu tai toteuttaa brändiuudistuksen siten, että koko visuaalinen ilme muuttuu
  • Esim. elintarvikkeilla saattaa pakkaukset uudistua silloin, kun tulee uusia säädöksiä siitä, mitä tuoteselosteessa tai pakkauksessa tulee olla näkyvillä kuluttajalle
  • Vanhat pakkaukset ovat esimerkiksi asiakaskyselyn perusteella todettu toimimattomiksi tai muuten vanhanaikaisiksi

Kuinka pakkaussuunnittelun prosessi meillä etenee?

Pakkaussuunnitelun prosessi lähtee aina asiakkaan brändin ymmärtämisestä. Tarvittaessa suunnittelemme asiakkaillemme brändiuudistuksen, joka toimii lähtökohtana pakkausilmeen suunnittelulle. Suunnittelutyö voi sisältää graafista suunnittelua, rakenteellista suunnittelua ja materiaalivalintoja, riippuen asiakkaan tarpeista ja tuotteen erityispiirteistä.

Brändin kirkastamisen tai meidän puoleltamme tapahtuvan brändiin tutustumisen myötä suunnittelemme erilaisia versioita pakkauksesta. Asiakas saa tutustua tekemiimme suunnitelmiin, jonka jälkeen keskustelemme yhdessä siitä, mihin suuntaan pakkauksia lähdetään kehittämään.

Lopullinen tuote on kokonaisuus, joka edustaa asiakasta ja jossa on otettu huomioon kaikki eri osa-alueet visuaalisesta ilmeestä tuotetietoihin ja hyllyjen esillepanoon.

Mitä me toivomme asiakkaalta, kun lähdemme toteuttamaan pakkaussuunnittelua?

Pakkaussuunnittelun palvelua tai pakkausuudistusta kaipaavan asiakkaan tulisi olla selvillä brändinsä nykytilasta ja miettiä, onko brändiuudistukselle tarvetta samassa yhteydessä.

Brändin identiteetin tulee olla osa pakkauksen ilmettä, jotta kuluttaja eli loppuasiakas ymmärtää mitä on ostamassa ja keneltä.

Asiakkaan ei tarvitse meille tullessaan kuitenkaan tietää tarkemmin, millaista pakkausilmettä hän haluaa. Tehtävämme on auttaa asiakasta löytämään paras mahdollinen ratkaisu.