Dagsmark Petfood

Saimme vuonna 2016 toimeksiannon toteuttaa brändi-ilme ja pakkausilmeet uudelle 100 % suomalaiselle lemmikkiruokayritykselle. Dagsmark Petfood on ollut perustamisesta asti Kajahduksen kumppani niin ilmesuunnittelussa, verkkosivuston ja verkkokaupan toteutuksessa kuin monipuolisissa pakkaussuunnittelun töissäkin.

Brändi- & ilmesuunnittelu
Pakkaussuunnittelu
Mainonnan suunnittelu
Verkkosivut
Verkkokauppa

Wordpress / WooCommerce

Vieraile sivustolla

Kajahduksen Dagsmark Petfood Oy:n yhteistyö on ollut tuloksellista monella osa-alueella. Olemme tehneet työtä brändi- ja ilmesuunnittelussa, pakkaussuunnittelussa, mainonnan suunnittelussa sekä verkkosivujen ja verkkokaupan kehittämisessä. Dagsmark Petfood on saavuttanut merkittävää kasvua ja vakiinnuttanut asemansa markkinoilla ja onkin nyt markkinajohtaja omalla alallaan päivittäistavarakaupoissa.

Brändi- ja ilmesuunnittelu – jotain aivan uutta lemmikkiruokamarkkinoille

Yhteistyömme Dagsmark Petfoodin kanssa lähti jo yrityksen alkumetreiltä. Tehtävänämme oli suunnitellä yritysilme uudelle yritykselle, joten otimme työkaluksi brändisuunnittelun sveitsiläisen linkkuveitsen; kartoitimme yrityksen ydinarvot, kilpailukentän, erottuvuustekijät ja vahvuudet. Halusimme tuoda markkinoille jotain uutta, joka erottuisi päivittäistavarakauppojen lemmikkiruokahyllyiltä. Tämän saavuttamiseksi toteutimme ilme-ehdotuksia, joiden avulla asiakas toteutti kuluttajatutkimuksen. Tutkimus auttoi meitä hiomaan suuntaa lopulliseen toteutukseen. Dagsmarkin yritysilme toimi kattona tuotteille, mutta itse tuotteiden visuaalisuus oli keskeistä. Tämän vuoksi toteutimme samanaikaisesti sekä yritysilmeen että tuoteilmeen suunnittelun.

Verkkosivut & verkkokauppa vahvana osana markkinointia

Loimme Dagsmarkille ilmeeseen sopivat ja teknisesti modernit verkkosivut, jotka esittelevät Dagsmarkin tarinan sekä tuotteet ja niiden ravitsemustiedot asiakkaille informatiivisesti. Verkkokauppatoteutus mahdollistaa asiakkaille tuotteiden kätevän ja turvallisen tilaamisen suoraan verkkosivuilta. Se tarjoaa laajan valikoiman Dagsmark Petfoodin tuotteita ja integroi maksu- ja toimitusvaihtoehdot. Toteutimme verkkosivuston yhteyteen laajemman hakugeneraattorin, jonka avulla kuluttajan oli helpompi löytää sopiva tuote lemmikilleen. Kehitimme myös tuotteiden toimitustapoja; verkkokauppaan rakennettiin esimerkiksi rahtitoimituksille oma automaattinen laskuri, joka jakaa toimitusmäärät sopiviin eriin. Olemme myös vastanneet verkkosivuston & verkkokaupan ylläpidosta.

Pakkaussuunnittelu keskeisessä roolissa

Pakkaussuunnittelu on merkittävä osa yhteistyötämme. Pakkauksia suunnitellessa toteutimme täysin uudenlaisen ja erottuvan ilmeen, joka teki tutkitusti vaikutuksen asiakkaisiin. Aikaisemmin markkinoilla ei ollut vastaavanlaista pakkausilmettä, ja tämä innovatiivinen lähestymistapa erottui selkeästi kilpailijoista.

Yksi keskeinen piirre oli pakkauksien rohkea värikyys. Suunnittelemamme pakkaukset ovat värikkäitä ja eloisia, mikä herättää kiinnostusta kuluttajakunnassa. Värikylläisyyden ansiosta pakkaukset nousivat selvästi esiin päivittäistavarakauppojen hyllyillä, joilla usein vallitsee visuaalinen kilpailu.

Pakkauksissa ei kuitenkaan pelkästään korostettu visuaalista vaikutusta. Ne olivat myös erinomainen tapa välittää tuotetietoa selkeästi ja houkuttelevasti. Uusi ilme sisälsi informatiivisia elementtejä, kuten ravintotiedot ja tuotekuvaukset, jotka auttoivat asiakkaita tekemään tietoisia ostopäätöksiä.

Pakkaussuunnittelu on jatkunut Dagsmarkin alkuajoista tähän päivään. Alkuaan kolmen koiran kuivaruokatuotteen rinnalle on tullut kymmeniä lemmikkiruokatuotteita sekä koirille että kissoille. Olemme olleet suunnnittelemassa näitä kaikkia ja yhteistyömme jatkuu edelleen!

Tämä uusi ja erottuva pakkausilme oli avainasemassa, kun Dagsmark Petfood toi tuotteensa päivittäistavarakauppojen hyllyille. Se teki tuotteista helpommin tunnistettavia ja houkuttelevia kuluttajille. Tämä puolestaan edisti myyntiä ja auttoi vahvistamaan Dagsmark Petfoodin asemaa markkinoilla. Pakkaussuunnittelun uusi tyyli ja värikykyinen ilme olivat ratkaisevassa roolissa yrityksen menestyksen saavuttamisessa ja kasvussa.

Mainonnan suunnittelua monipuolisesti

Kuluneiden vuosien aikana olemme suunnitelleet Dagsmarkille monipuolisesti graafisen suunnittelun palveuita ja mainontaa. Näihin on sisältynyt mm. lehtimainontaa, messusomisteiden suunnittelua, give away -materiaaleja sekä digitaalisia suunnittelutöitä, kuten Powerpoint-esityksiä, digimainonnan sisältöjä ja paljon muuta.

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136

emma@kajahdus.fi
050 498 9783