Skip to main content

Brändi-ilme
yritykselle

Brändi-ilmeeksi kutsutaan yrityksen visuaalista ilmettä, jonka tarkoituksena on ilmentää yrityksen sisäisiä arvoja visuaalisesti houkuttelevalla ja tunnistettavalla tavalla. Visuaalisesti vahva brändi luo katsojilleen mielikuvia siitä millainen brändi on, mitä se edustaa ja kenelle se on suunnattu.

Yhtenevän ja toistuvasti brändi-ilmettä mukailevan visuaalisen viestinnän kautta asiakas alkaa tunnistamaan yrityksen ilmeen elementtejä mainonnassa ja mielikuva yrityksestä vahvistuu.

Brändistä tulee yrityksen identiteetti ja linkki asiakkaan ja yrityksen välille. Parhaassa tapauksessa brändiin aletaan liittää myönteisiä mielikuvia, jotka helpottavat asiakkaan ostopäätöstä ja sitouttavat asiakkaita toistuviin ostoihin.

Ota yhteyttä

Brändin visuaalisen ilmeen eli brändi-ilmeen suunnittelu aloitetaan aina keskustelulla yrityksen ydinarvoista ja tavoitteista. On tärkeää ymmärtää, ettei brändiä voi rakentaa tyhjän päälle, vaan pohjalla täytyy olla syvällisempi käsitys siitä, mitä yritys haluaa viestiä, miksi, kenelle ja miten.

Yrityksen henkilöstöllä (tai yksin yrittäjällä) on usein sisäinen käsitys siitä, millaisia arvoja yrityksessä on, mutta niiden sanoittaminen tai konkretisoiminen voi tuntua vaikealta. Toimimme apuna yrityksen oleellisten arvojen selvittämisessä ja rakennamme sen perusteella visuaalisen ilmeen ja brändin, joka puhuttelee tavoiteltuja kohderyhmiä.

Kaikki suunnittelutyö lähtee yhteisestä keskustelusta asiakkaan ja meidän tiimimme välillä. Haluamme kuulla mitä ajatuksia asiakkaalla on tulevan brändin rakentamisen suhteen, mitkä ovat brändin luomisen tavoitteet ja millaista apua asiakas kaipaa meiltä.

Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeita ja ydinliiketoimintaa syvällisesti, jotta voimme luoda brändille vahvan identiteetin ja auttaa asiakastamme saamaan tavoitellun näkyvyyden brändin avulla.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu visuaalinen ilme on tunnistettava, toistettava ja sellainen, jonka asiakas tunnistaa omakseen.

Ota yhteyttä
  • Yrityksen visuaalisen ilmeen värien valinta
  • Typografia, eli fonttien valinta ja tekstin asetteluun ja väritykseen liittyvät seikat
  • Logosuunnittelu
  • Brändin kuvamaailman määrittely

Olemme toteuttaneet vuosien varrella kymmeniä brändi-ilmeitä erikokoisille yrityksille ympäri Suomen. Asiakkaitamme on lähes jokaiselta toimialalta. Toteutamme brändi-ilmeen asiakasta kuunnellen ja tuoden mukaan oman ammattitaitomme ja 20 vuoden kokemuksen. Tutustu töihimme ja ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää tarpeistanne.

Katso kaikki työmme tästä

Mitä minulla tulee olla, jotta brändi-ilmettä voidaan alkaa suunnitella?

Yleensä brändin kehittämistä lähdetään tekemään siinä vaiheessa, kun yrityksellä on jo liiketoimintaa tai sen suunnitteleminen on niin pitkällä, että visuaalista ilmettä, verkkosivuja ja mainontaa pitää alkaa miettiä.

Voit olla meihin yhteydessä heti, kun tarve brändin suunnitelulle herää. On kuitenkin hyvä valmistautua brändin luomisprosessiin pohtimalla aiemmin tällä sivulla mainittuja asioita, kuten yrityksen ydinarvoja, kohderyhmiä ja omia ajatuksia siitä, miltä yritys voisi omasta mielestä näyttää, tai miltä et ainakaan halua sen näyttävän.

Ole rohkeasti meihin yhteydessä, me autamme sinua oikeaan suuntaan yrityksesi visuaalisen ilmeen kanssa.

Paljonko brändi-ilmeen suunnittelu maksaa?

Brändi-ilmeen suunnittelulle ei ole yhtä kiinteää hintaa, vaan kuten muissakin palveluissamme, hinta määräytyy projektin laajuuden mukaan.

Brändi-ilmettä suunnitellessa kaikki asiakkaamme eivät tarvitse täysin samoja asioita, vaan esimerkiksi pelkästään logosuunnittelua. Tästä syystä kuuntelemme jokaista asiakastamme yksilönä ja tarjoamme ratkaisut sen perusteella, minkä aidosti koemme asiakkaalle parhaaksi.

Minulla on jo brändi-ilme, mutta se kaipaisi uudistusta. Onnistuuko se?

Joissakin tapauksissa yrityksillä on jo brändi, mutta se tuntuu syystä tai toisesta vanhentuneelle. Olemme toteuttaneet useille asiakkaillemme brändin ja brändi-ilmeen uudistuksia, joissa nykyistä ilmettä tarkastellaan kriittisesti – mikä osa brändistä tuntuu kaipaavan uudistusta ja miksi? Halutaanko tietyt graafiset elementit, kuten logo säilyttää, vai onko sitäkin aika päivittää?

Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi brändi-ilmeen kannalta oleellisia kysymyksiä ja toteutamme brändiuudistuksen siinä mittakaavassa, mitä asiakkaan toiveiden ja oman ammattitaitomme näkökulmasta arvioimme.