Skip to main content
Sisällysluettelo Näytä

Oletko suunnittelemassa tai hankkimassa kotisivut yrityksellesi?

Kotisivut pitävät sisällään monta eri asiaa, joita kannattaa pohtia huolella ennen toteutukseen ryhtymistä.

Oli tavoitteenasi sitten brändisi yhtenäistäminen digitaalisissa kanavissa, verkkonäkyvyyden kehittäminen tai yhteydenottojen kasvattaminen, tulee lopputuloksesta aina parempi ja tavoitteisiin nähden tuloksellisempi, kun asiat on huolellisesti suunniteltu.

Tässä blogiartikkelissa kerromme mitä kotisivujen rakentamisessa tulee ottaa huomioon suunnittelusta kauniiseen lopputulokseen saakka ja miten saat yrityksesi verkkosivuprojektin onnistumaan.

Miksi yritys tarvitsee kotisivut?
Tässä 9 hyvää syytä!

Digitaalinen läsnäolo on nykyaikana välttämätöntä kaikille yrityksille. Yrityksen kotisivu antaa ensivaikutelman potentiaalisille asiakkaille yrityksen toiminnasta ja luo yhden osan tarinasta ja brändimielikuvasta.

Kotisivut tarjoavat alustan, jossa yritys voi esitellä tuotteitaan, palveluitaan ja arvojaan, jotta potentiaaliset asiakkaat kiinnostuvat niistä ja voivat ottaa yrityksen eri yhteyshenkilöihin ja asiakaspalveluun yhteyttä. Hyvin suunnitellut kotisivut toimivat tehokkaana markkinointivälineenä ja kasvattavat asiakaskuntaa, parantavat asiakaspalvelua ja lisäävät yrityksen uskottavuutta.

1. Yhteydenottokanava potentiaalisille asiakkaille

Kotisivut toimivat kattavana yhteydenottokanavana, jonka kautta potentiaaliset asiakkaat voivat löytää yrityksesi ja ottaa yhteyttä helposti. Selkeä yhteystietosivu, yhteydenottolomake ja mahdollisesti chat-toiminto varmistavat, että yhteydenotto on vaivatonta ja että asiakkaat voivat kääntyä puoleesi milloin vain.

2. Rakenna asiantuntijamielikuvaa ja brändiä

Brändin rakentaminen verkossa on jatkuva prosessi. Laadukkaat, informatiiviset sisällöt, kuten blogikirjoitukset ja asiantuntija-artikkelit, vahvistavat mielikuvaa yrityksestäsi alan asiantuntijana ja rakentavat luottamusta brändiäsi kohtaan.

3. Verkkosivut ovat luotettavuus- ja uskottavuustekijä

Ammattimaisesti suunnitellut kotisivut ovat merkki yrityksen vakavasti otettavuudesta ja luotettavuudesta. Ne ovat digitaalisen aikakauden ”liiketilasi”, jonka avulla voit osoittaa sitoutumisesi laatuun ja ammattitaitoon. Voit esitellä referenssejä, jakaa tietoa ja

4. Verkkosivut muun markkinoinnin keskittymä

Verkkosivut ovat keskeinen osa kaikkea markkinointia, tarjoten pohjan esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnille, sosiaalisen median kampanjoille ja mainonnalle. Ne toimivat myös lähdekohtana mainoskampanjoille, johdattaen asiakkaat tarkkaan kohdennetulle sisällölle.

5. Esittele ja myy tuotteita ja palveluja verkossa

Verkkosivut tarjoavat erinomaisen alustan tuotteiden ja palveluiden esittelyyn. Käyttäjäystävällinen verkkokauppa mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden myynnin suoraan verkossa, mikä laajentaa myyntikanaviasi ja saavutettavuutta.

6. Jaa viralliset tiedotteet helposti yhdessä kanavassa

Kotisivut ovat ihanteellinen kanava jakaa yrityksesi uutiset, tiedotteet ja julkaisut eri sidosryhmille. Tämä varmistaa, että kaikki tärkeä tieto on saatavilla ja helposti löydettävissä yhdestä paikasta.

7. Kustannustehokas markkinointikanava

Verkkosivujen ylläpito on kustannustehokasta verrattuna moniin perinteisiin markkinointikanaviin. Hyvin suunnitellut ja toteutetut kotisivut ovat investointi, joka maksaa itsensä takaisin näkyvyytenä ja asiakkaina.

8. Toimii myös osana työnantajamielikuvaa

Nykyaikaiset ja informatiiviset kotisivut heijastavat myös yrityksen arvoja ja kulttuuria, mikä on tärkeää työnhakijoille. Sivustolla esiteltävät uramahdollisuudet, yrityskulttuuri ja työntekijöiden tarinat houkuttelevat potentiaalisia työntekijöitä.

9. Asiakkaat jopa olettavat, että sinulla on verkkosivut

Nykypäivänä asiakkaat usein olettavat löytävänsä yritykset verkosta. Ilman kotisivuja yrityksesi saattaa jäädä paitsi mahdollisuuksista, sillä asiakkaat löytävät kilpailijasi ennen sinua. Verkkosivut ovat olennainen osa yrityksen olemassaoloa digitaalisessa maailmassa, eikä niiden puuttumista voi perustella pelkästään sosiaalisen median läsnäololla.

Millaiset ovat hyvät kotisivut yritykselle?

Millaiset ovat hyvät kotisivut yritykselle?

Hyvät ja toimivat nettisivut koostuvat monesta asiasta, joiden huomioimiseen tarvitaan usein ammattilaisen näkemystä. Hyvänä lähtökohtana toimii visuaalisesti kiinnostavat sivut, joissa käyttäjän on helppo löytää etsimänsä sisällöt.

Verkkosivujen toteutuksessa tulee lisäksi ottaa huomioon kaikki muut toimivan verkkosivun kannalta tärkeät asiat, kuten hakukoneoptimointi, saavutettavuus, analytiikan mittaus ja evästeasetukset, sivuston tietoturva ja verkkosivun jatkuva kehittäminen.

Meillä löytyy osaamista jokaiselta verkkosivujen tekemisen osa-alueelta ja meille tärkeintä onkin toteuttaa asiakkaan brändille uskolliset verkkosivut, joissa olemme löytäneet ratkaisun myös niihin kysymyksiin, joita asiakas ei itse ole osannut kysyä.

Mitä verkkosivujen luomiseen tarvitaan?

Mitä verkkosivujen luomiseen tarvitaan?

Verkkosivuja lähdetään usein suunnittelemaan siinä kohdassa, kun yrittäjä tai yksityishenkilö haluaa tuoda omaa tuotettaan tai palveluaan esille. Projektiin lähdettäessä on hyvä pohtia ainakin seuraavia asioita.

Määrittele verkkosivujen tavoitteet

Kotisivujen tavoitteiden asettaminen on perustavanlaatuinen vaihe, joka vaikuttaa jokaiseen päätökseen sivuston suunnittelusta sisältöön ja toiminnallisuuteen. Kun tiedetään, mitä halutaan saavuttaa, voidaan luoda strategia, joka toteuttaa nämä päämäärät tehokkaasti.

Miksi verkkosivut toteutetaan ja keitä varten?

 • Määritä kohdeyleisö: Kenelle sivustoa ollaan tekemässä?
 • Selvitä tarpeet: Mitä ongelmia tai haasteita sivuston on tarkoitus ratkaista?
 • Asenna tavoitteet: Mitä konkreettisia tuloksia halutaan saavuttaa?

Mikä on sivujen antama lisäarvo niiden käyttäjälle? Entä yritykselle?

 • Käyttäjälle: Tarjoaako sivusto hyödyllistä tietoa, helppoutta tai viihdettä?
 • Yritykselle: Kasvaako liiketoiminta, paraneeko brändin näkyvyys tai tehostuuko asiakaspalvelu?

Projektin aikataulutus

Projektin aikatauluttaminen on tärkeää, jotta jokainen työvaihe etenee hallitusti ja tehokkaasti. Hyvin suunniteltu aikataulu auttaa projektitiimiä pysymään tehtävissään ja välttämään yleiset viivästykset.

 • Aseta selkeät määräajat kullekin projektin vaiheelle.
 • Varmista, että jokainen tiimin jäsen ymmärtää roolinsa ja vastuunsa.
 • Sisällytä aikatauluun varaa yllättävien tilanteiden varalle.

Sisältösuunnittelu

Sisältö on verkkosivuston sydän. Hyvin suunniteltu sisältö puhuttelee kohdeyleisöä, välittää yrityksen viestin ja tukee sivuston tavoitteita.

 • Mieti, mitä viestejä halutaan välittää ja kuinka ne resonoivat parhaiten kohdeyleisöön.
 • Päätä, kuka vastaa sisällön tuottamisesta: Onko sisällöntuottajia tiimissä vai tarvitaanko ulkopuolista apua?
 • Sisältöön kuuluu tekstien lisäksi visuaalinen materiaali, kuten kuvat ja videot, jotka tukevat ja täydentävät tekstin viestiä.

Ulkoasu eli visuaalinen ilme

Ulkoasun suunnittelu on enemmän kuin pelkkää visuaalisuutta tai estetiikkaa; se on yrityksen identiteetin ja arvojen ilmentymä. Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme viestii ammattimaisuudesta ja luottamuksesta.

 • Pohdi, miten yrityksen brändi-ilme välittyy visuaalisesti.
 • Valitse värit, fontit ja muut design-elementit, jotka ovat sopusoinnussa brändin kanssa.
 • Varmista, että visuaalinen ilme on johdonmukainen kaikilla sivuilla ja eri laitteilla.

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus on kriittinen osa verkkosivujen rakentamisessa. Se varmistaa, että sivusto on paitsi toimiva myös tehokas työkalu yrityksellesi. Tässä vaiheessa tehtävät valinnat vaikuttavat sivuston nopeuteen, turvallisuuteen, skaalautuvuuteen ja kykyyn kerätä tärkeää dataa kävijöistä.

Domain ja hostingpalvelut ovat verkkosivujen perusta
 • Domainin valinta: Valitse domain-nimi (esimerkki.fi), joka on helposti muistettava ja kuvaa yritystäsi. Domainin tulisi olla selkeä ja brändiisi sopiva.
 • Hosting-palvelu: Mieti, tarvitsetko jaettua hostingia, virtuaalipalvelinta vai omistettua palvelinta. Valintaan vaikuttavat sivuston kokoluokka ja kävijämäärät.
Huomioi verkkosivujen analytiikka
 • Mittaaminen: Käytä verkkosivuanalytiikkaa seurataksesi kävijämääriä, käyttäjäkäyttäytymistä ja konversioita. Tähän löytyy monia työkaluja ja suosituimmista mainittakoon Google Analytics tai Matomo Analytics, joista jälkimmäinen on kasvattanut suosiotaan GDPR-lainsäädännön tulon myötä.
 • Päätökset datan perusteella: Analytiikan avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sivustosi kehittämiseksi ja markkinointistrategiasi hiomiseksi.
WordPress – valitse suosituin!
 • Sisällönhallintajärjestelmä: WordPress on suosittu valinta sen käyttäjäystävällisyyden ja laajan lisäosavalikoiman ansiosta.
 • Mukautettavuus: Valitse WordPress-teema ja lisäosat, jotka tukevat sivustosi tavoitteita ja tarjoavat tarvittavat toiminnot.
Muista hakukoneoptimointi ja verkkosivurakenne (SEO) myös jatkoa ajatellen
 • Perustana tekniselle SEO:lle: Varmista, että sivuston tekninen rakenne ja toteutustapa tukee hakukoneiden indeksointia.
 • Sisältö- ja avainsanastrategia: Kehitä sisältöstrategia, joka kohdistaa relevantit avainsanat ja vastaa käyttäjien hakuaikeita.
 • Jatkuva optimointi: SEO ei ole kertaluonteinen tehtävä, vaan vaatii jatkuvaa seurantaa ja optimointia.

On tärkeää ymmärtää, että tekninen toteutus ei ole vain alkuvaiheen projektia, vaan jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä vaativa prosessi. Varmista, että sinulla on asiantunteva tiimi tai palveluntarjoaja, joka voi hallinnoida teknistä ylläpitoa, päivityksiä, tietoturvaa ja ongelmanratkaisua pitkällä tähtäimellä.

Mistä tunnistaa hyvät kotisivut?

Mistä tunnistaa hyvät kotisivut?

Hyvät kotisivut ilmentävät yhdellä silmäyksellä yrityksen identiteettiä: ne ovat esteettisesti miellyttävät, nopeat ja responsiiviset. Selkeä navigaatio ja käyttäjäystävällinen rakenne takaavat, että tieto on löydettävissä vaivattomasti.

Hyvällä nettisivulla hakukoneoptimointi on huomioitu, mikä helpottaa sivuston löytämistä verkosta. Sivustolla on myös turvallisuus kunnossa, ja sivut ovat aina ajan tasalla. Sivuston on myös tarjottava sujuva yhteydenottokokemus. Tämä kaikki yhdistyy luomaan luotettavuuden ilmapiirin, joka houkuttelee käyttäjiä palaamaan sivustolle uudelleen ja uudelleen.

Toki on monta muutakin asiaa – katsotaan hyvän verkkosivun osat pala palalta.

Visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme on ensivaikutelman kannalta kriittinen osa kotisivujen suunnittelua. Se määrittää, kuinka kävijät kokevat sivuston heti ensi silmäyksellä.

Tehokas visuaalinen suunnittelu yhdistää yrityksen brändi-ilmeen, värimaailman ja typografian niin, että ne tukevat toisiaan ja välittävät halutun viestin. Kuvien ja grafiikan tulee olla korkealaatuisia ja sivuston asettelun selkeä. Tärkeää on myös varmistaa, että visuaalinen ilme säilyy yhtenäisenä kaikilla sivuilla.

Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus (UX) keskittyy kävijän kokemukseen sivustolla navigoidessa. Hyvä UX tarkoittaa intuitiivista navigaatiota, nopeaa latautumista, selkeitä toimintakehotteita (CTA) ja tietosisällön helposti hahmotettavaa järjestystä.

Käyttäjäkokemuksen parantamiseen kuuluu myös esteettömien toimintojen suunnittelu, jotka varmistavat, että sivusto palvelee kaikkia käyttäjiä riippumatta esimerkiksi heidän laitteistaan tai mahdollisista käyttörajoituksista. Tämä liittyy toki myös listan viimeiseen kohtaan, saavutettavuuteen.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi (SEO) on prosessi, jossa kotisivujen näkyvyyttä hakukoneiden tulossivuilla parannetaan. SEO:ssa kiinnitetään huomiota avainsanojen käyttöön, sisällön laatuun ja relevanssiin, sivuston tekniseen suorituskykyyn, käyttäjäkokemukseen ja ulkoisiin viittauksiin sivustolle.

Hakukoneoptimointi vaatii jatkuvaa työtä ja sisällön päivittämistä, jotta sivusto pysyy ajantasaisena ja näkyvänä hakukoneissa. Näistä asioista se muun muassa koostuu:

 • Asiakaskäyttäytymisen ja kilpailijoiden tutkiminen (avainsanatutkimus)
 • Sisällöntuotanto ja sisällön hakukoneoptimointi
 • Multimediasisällön optimointi
 • Metatietojen hallinta
 • Tekninen hakukoneoptimointi
 • Verkkosivurakenne ja sisäiset linkit
 • Ulkoiset linkitykset ja sivun auktoriteetti
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Paikallinen hakukoneoptimointi
 • Sosiaalisen median integraatio
 • Mobiilioptimointi
 • Seuranta ja kehittäminen

Haluatko lukea lisää aiheesta? Lue meidän yhteistyökumppanin YIPI:n laajempi blogisisältö aiheesta: Hakukoneoptimointi (SEO) ja miksi sitä kannattaa tehdä.

Responsiivisuus

Responsiivinen suunnittelu varmistaa, että kotisivut toimivat moitteettomasti kaikilla laitteilla, olipa kyseessä pöytäkone, läppäri, tabletti tai älypuhelin. Responsiivisuus tarkoittaa sitä, että sivuston layout, kuvat ja toiminnot mukautuvat käyttäjän näytön kokoon sopiviksi, parantaen näin käyttäjäkokemusta ja sivuston saavutettavuutta.

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sivusto on käytettävissä ja ymmärrettävissä mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Saavutettavuus sisältää toiminnot, jotka tekevät sivustosta helppokäyttöisen esimerkiksi näkövammaisille ja motorisista rajoitteista kärsiville.

Perustasolla saavutettavuuteen liittyy muun muassa värikontrastit, kuvien vaihtoehtoiset tekstit sekä tekstin fonttikoko, ja kun käyttäjäkokemusta halutaan parantaa, tulee ottaa huomioon myös aputyökalujen käyttäjät.

Saavutettavuuden huomioiminen on paitsi eettinen valinta, myös laillinen vaatimus monissa maissa ja varsinkin julkisella sektorilla.

Vinkki: voit tarkistaa verkkosivujesi saavutettavuutta Google PageSpeed Insights -työkalussa.

Tietoturva

Tietoturva on keskeinen osa kotisivujen suunnittelua ja ylläpitoa. Se kattaa toimet, jotka suojaavat sivustoa ja sen käyttäjien tietoja ulkopuolisilta uhilta, kuten haittaohjelmilta, hakkeroinnilta ja tietovuodoilta.

Käyttäjien luottamuksen säilyttämiseksi on välttämätöntä, että sivusto käyttää HTTPS-protokollaa, päivitettyä ohjelmistoa ja vahvoja salasanoja sekä tarjoaa turvallisen maksuympäristön, jos sivusto käsittelee taloudellisia transaktioita.

GDPR

GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus on EU:n lainsäädäntö, joka säätelee henkilötietojen käsittelyä ja suojaa yksilöiden yksityisyyttä. Kotisivujen on noudatettava GDPR:n määräyksiä, mikä tarkoittaa selkeää tiedottamista siitä, miten kävijöiden tietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään.

Lisäksi käyttäjillä tulee olla mahdollisuus hallita omia tietojaan ja pyytää niiden poistamista. Tämä hoituu evästetyökalun, kuten CookieYesin avulla, jota mekin käytämme verkkosivuillamme.

Analytiikka ja konversiot

Analytiikan avulla voidaan seurata ja ymmärtää, kuinka kävijät käyttävät sivustoa, ja näin ollen optimoida sivuston toimintaa paremman konversion saavuttamiseksi. Konversio tarkoittaa kävijän tekemää toivottua toimintaa, kuten tuotteen ostamista tai yhteydenottolomakkeen täyttämistä. Tehokkaan analytiikan ja konversion seurannan avulla voidaan tunnistaa sivuston vahvuudet ja heikkoudet sekä suunnata resurssit niiden parantamiseen.

Kotisivujen ylläpito

Kotisivujen ylläpito on jatkuva prosessi, joka kattaa tekniset päivitykset, sisällön päivityksen, varmuuskopioinnin ja tietoturvan valvonnan. Ylläpito varmistaa, että sivusto pysyy toiminnallisena, turvallisena ja ajankohtaisena. Ylläpidon laiminlyönti voi johtaa teknisiin ongelmiin, turvallisuusriskien kasvuun ja vähentyneeseen käyttäjäkokemukseen.

Kuka toteuttaa kotisivut yrityksellesi?

Kuka toteuttaa kotisivut yrityksellesi?

Kotisivujen toteuttaja voi olla freelance-verkkosuunnittelija, digitoimisto, tai joskus jopa yrityksen sisäinen tiimi. Toteuttajan valinta riippuu monista tekijöistä, kuten budjetista, teknisistä vaatimuksista, aikataulusta ja halutusta palvelun laajuudesta. On kuitenkin tärkeää valita kumppani, joka kykenee toteuttamaan projektin sen tavoitteiden mukaisesti ja kykenee rakentamaan juuri sinun brändisi näköiset verkkosivut.

Miten valitset parhaan palveluntarjoajan?

Palveluntarjoajan valinnassa keskeistä on heidän aikaisempi työnsä laatu ja relevanssi suhteessa omaan projektiisi. Pyydä työnäytteet ja katso palveluntarjoajan edellisiä projekteja kriittisesti. Arvioi myös palveluntarjoajan viestintätaitoja ja asiakaspalvelua, sillä yhteistyön sujuvuus on avainasemassa projektin onnistumisen kannalta. Huomioi myös hinta-laatusuhde, eikä vain hintaa yksinään.

Kannattaa myös tarkistaa, että palveluntarjoaja on ajan tasalla viimeisimmistä web-standardeista ja -teknologioista, mukaan lukien responsiivinen suunnittelu, saavutettavuus ja hakukoneoptimointi. Lisäksi on hyvä selvittää, tarjoaako palveluntarjoaja jatkuvaa tukea ja ylläpitoa sivuston julkaisun jälkeen.

Haluaisitko nähdä töitämme? Katso tekemiämme asiakasprojekteja.

Kuinka nopeasti saat kotisivut yritykselle?

Mikä on kotisivujen hinta?

Perustason verkkosivusivusto voi olla hyvinkin edullinen, kun taas kattavat, räätälöidyt ratkaisut vaativat yleensä suurempaa investointia, varsinkin jos sisällöntuotantoon tulee käyttää aikaa. Ylläpidon kustannukset tulee myös ottaa huomioon, sillä sivuston jatkuva päivittäminen ja tekninen tuki ovat oleellisia verkkosivuston toimivuuden kannalta. Tässä muutamia yleisiä hintaesimerkkejä:

Perusmuotoinen verkkosivusto: Tämäntyyppinen sivusto käyttää valmiita teemoja ja voi sisältää kotisivun, yhteystietosivun sekä ehkä muutaman muun sivun. Tällainen sivusto voi maksaa alkaen noin 2 000 €, riippuen teeman muokkaamisen määrästä ja mahdollisista lisätoiminnoista.

Keskikokoinen yrityssivusto: Kustomoidummat ratkaisut, joissa on useita sivuja, integroituja sosiaalisen median toimintoja ja kenties blogi, voivat maksaa noin 2 000 – 10 000 €. Tämä sisältää usein myös perustason hakukoneoptimoinnin.

Laaja räätälöity verkkosivusto: Suurille yrityksille tai verkkokaupoille suunnitellut sivustot, jotka vaativat monimutkaisia toimintoja, kuten asiakkaan tietokantoja, integroituja järjestelmiä, ja erikoistuneita myyntityökaluja, voivat maksaa 10 000 € ylöspäin, jopa 50 000 € tai enemmän.

Sisällöntuotanto: Tekstisisällön, kuvien ja videoiden tuottaminen voi lisätä kustannuksia. Esimerkiksi ammattimainen copywriting voi maksaa arviolta 300 – 400 € sivua kohden, kun taas videoiden tuotanto voi maksaa tuhansia euroja, riippuen tuotannon laajuudesta ja vaatimuksista.

Projektityö vaikuttaa hintaan eniten

Projektin laajuus on suurin verkkosivuston hintaan vaikuttava tekijä. Perussivusto, joka sisältää vain muutaman sivun ja valmiita teemoja, voi olla edullinen. Sen sijaan laaja, alusta alkaen räätälöity sivusto, joka vaatii kattavaa suunnittelua, kehittämistä ja testausta, on huomattavasti kalliimpi. Myös sisällöntuotanto, kuten tekstien kirjoitus, kuvitus ja videot, lisäävät projektin hintaa.

Verkkosivutekniikka ja ohjelmistot: WordPressin keskeiset laajennukset

WordPress tarjoaa vankan pohjan verkkosivustolle, mutta sen todellinen voima piilee sen laajennettavuudessa lisäosien avulla. Lisäosat tuovat sivustolle toiminnallisuutta, joka ei ole vakiona WordPressissä, ja ne voivat olla ratkaisevia konversioiden ja käyttäjäkokemuksen kannalta. Esimerkiksi WooCommerce on suosittu e-commerce lisäosa, jonka avulla tuot verkkokaupan osaksi sivustoasi.

Konversiotyökalut: enemmän yhteydenottoja

Konversioihin keskittyviä lisäosia, kuten Contact Form 7 tai Gravity Forms, käytetään luomaan monipuolisia yhteydenottolomakkeita, jotka voivat kerätä liidejä tai mahdollistaa asiakaspalvelun suoraa vuorovaikutusta. OptinMonster tai ConvertPlug ovat esimerkkejä työkaluista, jotka auttavat muuntamaan vierailijoita tilaajiksi tai asiakkaiksi erilaisten pop-upien ja call-to-action -elementtien avulla.

Konversio-optimointi on ns. oma taiteen lajinsa, ja siihen voi kulua rahaa muutamista kymmenistä euroista tuhansiin euroihin vuodessa. Esimerkiksi Gravity Forms WordPress-lisäosan hinta on n. 60 € vuodessa. Jos mennään toiseen ääripäähän, Leadoon kaltaisiin premium -konversiotyökaluihin, hinta voi olla jopa 700 € kuukaudessa.

Evästeiden hallinta vaatii hyvää tekniikkaa

Evästeiden hallinta on tärkeä osa verkkosivustoja, erityisesti GDPR:n ja muiden tietosuojalakien valossa. Lisäosat, kuten CookieYes tai Cookiebot, tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden hallita evästeasetuksiaan ja varmistavat, että sivusto noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Yleensä alkuun evästeiden hallintatyökalujen päästään veloituksetta, mutta sisältösivujen määrän kasvaessa käyttö muuttuu maksulliseksi, noin 10€ kuukaudessa hintaan.

Ylläpitokulut

Kotisivujen ylläpitoon sisältyvät säännölliset päivitykset, tietoturvan ylläpito, sisällön päivitys ja tekninen tuki. Nämä ovat jatkuvia kuluja, jotka tulee huomioida kokonaishinnassa. Ylläpidon laiminlyönti voi johtaa suurempiin kustannuksiin pitkällä tähtäimellä, esimerkiksi tietoturvaongelmien tai vanhentuneen sisällön vuoksi. Ylläpidon hinta voi vaihdella riippuen siitä, kuinka paljon tukea ja päivityksiä sivusto vaatii.

Jatkuva verkkosivujen ylläpito on kriittistä niiden ajantasaisuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta. Ylläpitotoimenpiteisiin kuuluu säännölliset päivitykset, varmuuskopiointi, tietoturvan valvonta ja tekninen tuki. Ylläpito varmistaa, että sivusto toimii sujuvasti ja palvelee käyttäjiä odotetulla tavalla.

Me Kajahduksella tarjoamme verkkosivujen toteutuksen yhteydessä myös ylläpidon. Kysy lisää!

Mitä muuta tapahtuu kotisivujen julkaisun jälkeen?

Mitä muuta tapahtuu kotisivujen julkaisun jälkeen?

Kotisivujen valmistuttua on olennaista keskittyä sivuston markkinointiin ja näkyvyyden parantamiseen. Tämä tarkoittaa jatkuvaa työtä hakukoneoptimoinnin, sosiaalisen median strategioiden ja mahdollisesti maksettujen mainoskampanjoiden parissa. Näiden ohella on tärkeää analysoida ja seurata sivuston suorituskykyä, jotta sitä voidaan jatkuvasti kehittää ja optimoida kävijöiden tarpeisiin.

Verkkosivuja tulee markkinoida, jos haluaa että ne menestyvät kilpailussa

Aktiivinen verkkosivujen markkinointi on välttämätöntä niiden menestyksen kannalta. Tämä voi sisältää hakukoneoptimointia, sisältömarkkinointia, sähköpostikampanjoita ja sosiaalisen median läsnäoloa. Sivuston näkyvyyden lisääminen ja kohdennetun liikenteen hankkiminen vaatii strategista suunnittelua ja toteutusta.

Tarvitsetko apua verkkosivuprojektiin? Kajahdus auttaa!

Jos tunnet olevasi ymmälläsi verkkosivuprojektisi kanssa ja tarvitset laadukkaat kotisivut yritykselle, voit kääntyä meidän puoleemme. Me Kajahduksella olemme toteuttaneet kymmenen vuoden aikana jo yli 500 verkkosivustoa yrityksille, julkiselle hallinnolle ja kolmannelle sektorille.

Luomme luovia ratkaisuja digiytimellä. Autamme sinua niin verkkosivujen toteuttamisessa, graafisessa suunnittelussa kuin jatkuvissa palveluissa. Lue lisää palvelusivulla tai ota yhteyttä!

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136

emma@kajahdus.fi
050 498 9783