Turun Ylioppilaskylä
säätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) rakentaa, perusparantaa, vuokraa ja ylläpitää asuntoja peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Keväällä 2019 raikastimme TYS:in ilmettä ja rakensimme uudet, selkeämmät verkkosivut.

Verkkosivut

Wordpress

Vieraile sivustolla tys.fi

Turun Ylioppilaskyläsäätiö tarjoaa monipuolisia asumispalveluita toisen asteen opiskelijoille. TYS tunnisti tarpeen kehittää brändiään ja parantaa verkkosivujensa käyttäjäystävällisyyttä. Palveluiden laajuuden ja erilaisten kohderyhmien vuoksi uudistimme sivuston valikoita ja yhdistimme informaatiota tehokkaammin.

Brändin ilmettä päivitettiin kilpailija-analyysin perusteella. TYS:n vanha logo yksinkertaistettiin korvaamalla pitkä teksti lyhyellä TYS-logolla, ja visuaalista ilmettä muokattiin uuden värivalikoiman, kuvitusten ja fontin avulla. Teimme tiivistä yhteistyötä TYS:n edustajien kanssa löytääksemme oikean visuaalisen ilmeen.

Sivuston rakennetta selkeytettiin, jotta käyttäjät löytäisivät tarvitsemansa tiedon helposti ja nopeasti. Koska käyttäjiä oli sekä ulkomailta että kotimaasta, sivusto käännettiin kolmelle kielelle: suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Lisäksi informaatio jaettiin selkeästi eri kohderyhmille: ennen muuttoa, asumisen aikana ja muuton jälkeen, ottaen huomioon niin pariskunnat kuin yksin asuvatkin.

Selkeä ja kohdennettu suunnittelu

Verkkosivuja suunnitellessa, yksi keskeinen tavoitteemme oli varmistaa selkeys ja helppokäyttöisyys kaikille kohderyhmille. Siksi otimme käyttöön harkitun kolmen värin paletin, joka auttaa ylläpitämään ilmeen selkeyttä ja yhtenäisyyttä. Palettia on sittemmin päivitetty myös syksyllä 2023, kun saavutettavuutta kehitettiin sivustolla.

Valitsemamme väripaletti on suunniteltu tarjoamaan visuaalista houkuttelevuutta samalla kun se takaa elementtien erottuvuuden. Käytämme väripalettia hienovaraisesti jotta se tukee käyttökokemusta ja auttaa kävijöitä liikkumaan sivuillamme helposti.
Lisäksi panostimme valokuvien valintaan, jotka kohdentuvat eri käyttäjäryhmiimme ja siten tukee tietyn sisällön löytämistä.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö, TYS: Asukaslähtöinen hyvinvointi

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) tarjoaa kilpailukykyisiä asuntoja opiskelijoille. Säätiöllä on yhteensä noin 5000 asuntoa, joissa asuu noin 7000 asukasta, ja ne sijaitsevat 17 eri asuntokohteessa ympäri Turkua. TYS pyrkii olemaan helposti lähestyttävä, asiakaslähtöinen ja asukkaidensa turvallisuutta sekä hyvinvointia edistävä edistyksellinen toimija.

TYS ei rajoitu pelkästään asuntojen välitykseen ja vuokraukseen, vaan tarjoaa myös monipuolisia palveluita asukkailleen. Näihin kuuluvat muun muassa ilmainen kyläverkko, pesula- ja saunavuorot, varasto- ja parkkipaikat, sekä erilaisia yhteisöllisiä aktiviteetteja ja asukastoimintaa. TYS palvelee asukkaitaan kattavasti aina asumiseen liittyvistä tarpeista liikunta- ja kerhomahdollisuuksiin.

Säätiön tavoitteisiin kuuluu ympäristöystävällisyyden ja taloudellisen kestävyyden parantaminen. Lisäksi TYS pyrkii nousemaan ensisijaiseksi vaihtoehdoksi uusille opiskelijoille ja kasvamaan merkittäväksi asuntotarjoajaksi.

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136

lotta@kajahdus.fi
044 096 0512