Skip to main content

Verkkosivut
yritykselle

Verkkosivu on yrityksen tärkein markkinoinnin ja myynnin työkalu. Kun asiakas haluaa löytää itselleen tarpeellisen tuotteen tai palvelun, hän vierailee eri verkkosivuilla tehdäkseen ostopäätöksen.

Verkkosivun päätavoite on tukea liiketoiminnallisia tavoitteita ja kertoa niin nykyisille kuin uusille asiakkaille, miksi juuri heidän tuotteensa on asiakkaalle paras valinta. Toimivien verkkosivujen avulla yritys tulee löydetyksi ja tavoittaa kohdeyleisön.

Ota yhteyttä
Verkkosivut yritykselle

Palvelun tai tuotevalikoiman laajuudesta riippuen verkkosivuston koko, sisällöt ja ominaisuudet vaihtelevat. Pienille toimijoille riittää usein yksinkertainen verkkosivu, kun taas suuremmat yritykset hyötyvät laajemmasta kokonaisuudesta, johon voi sisältyä esimerkiksi verkkokauppa.

Koostaan riippumatta verkkosivu voidaan toteuttaa laadukkaaksi ja informatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka helpottaa asiakkaan ostopäätöstä. Riittävän tiedon lisäksi on tärkeää huomioida oston tai muun yhteydenoton helppous asiakkaan näkökulmasta.

Tärkeää verkkosivuja suunnitellessa on ottaa mahdollisimman hyvin huomioon myös hakukonenäkyvyys. Google on maailman suosituin hakukone ja suurin osa yrityksen potentiaalisista asiakkaista etsii vastauksia kysymyksiinsä juuri Googlen avulla. Hakukoneoptimoitu sisältö verkkosivuilla ohjaa oikeat käyttäjät oikeille sivustoille ja sujuvoittaa näin ollen ostopolkua.

Hyvät ja toimivat nettisivut koostuvat monesta asiasta, joiden huomioimiseen tarvitaan usein ammattilaisen näkemystä. Hyvänä lähtökohtana toimii visuaalisesti kiinnostavat sivut, joissa käyttäjän on helppo löytää etsimänsä sisällöt.

Verkkosivujen toteutuksessa tulee lisäksi ottaa huomioon kaikki muut toimivan verkkosivun kannalta tärkeät asiat, kuten hakukoneoptimointi, saavutettavuus, analytiikan mittaus ja evästeasetukset, sivuston tietoturva ja verkkosivun jatkuva kehittäminen.

Meillä löytyy osaamista jokaiselta verkkosivujen tekemisen osa-alueelta ja meille tärkeintä onkin toteuttaa asiakkaan brändille uskolliset verkkosivut, joissa olemme löytäneet ratkaisun myös niihin kysymyksiin, joita asiakas ei itse ole osannut kysyä.

500+

Kajahduksen tiimi koostuu viidestä innokkaasta tekijästä, joita yhdistää samat arvot ja tahto ylittää asiakkaan odotukset. Olemme pieni toimija, joten asiakkaalla on aina suora kontakti työntekijöihimme. Tämä takaa nopean reagoinnin kaikissa tilanteissa.

Meillä on kokonaisvaltainen ymmärrys toimivien verkkosivujen toteutuksista. Visuaalisesti miellyttävien sivujen lisäksi otamme huomioon käyttäjäpolun sujuvuuden ja hakukoneet.

Haluamme kuunnella asiakkaan tarpeita ja tarjota ratkaisuja, jotka ylittävät asiakkaan odotukset. Olemme verkkosivutuotannon ammattilaisia, jottei asiakkaan tarvitse olla!

Palvelumme on ystävällistä, asiantuntevaa ja nopeaa.

Osaamme asettua asiakkaan ja loppukäyttäjän rooliin ja tarjota toimivia ratkaisuja

Kanssamme varmistut siitä, että aikataulut ja sovitut deadlinet pitävät aina.

Olemme vihreä toimisto ja valitsemme ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Miten aloitamme yhteistyön?

Voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä niin puhelimitse, sähköpostilla kuin lomakkeellakin, kun suunnittelet omia verkkosivuja yritykselle. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin verkkosivuihin ja niiden tekemiseen liittyen.

Saat meihin kätevästi yhteyden täyttämällä yhteydenottolomakkeen verkkosivuiltamme. Samalla pääset vastaamaan muutamaan tarkentavaan kysymykseen tarpeisiisi liittyen.

Lähetämme tarjouksen mahdollisimman pian yhteydenottosi jälkeen ja olemme sinuun yhteydessä puhelimitse, mikäli kaipaamme sinulta lisätietoja. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen pidämme yhteisen aloituspalaverin, jossa pääset keskustelemaan tiimimme kanssa muun muassa projektiin liittyvistä toiveista, tavoitteista ja aikataulusta.

Mikä on verkkosivujen hinta?

Verkkosivujen hinta riippuu paljon siitä, millaiset verkkosivut asiakas tarvitsee. Hintaan vaikuttaa muun muassa

 • Tarvitseeko verkkosivujen lisäksi visuaalisen suunnittelun tukea, kuten logon- tai brändi-ilmeen suunnittelua
 • Kuinka laaja sivuston sisältö on ja kuka sisällön tuottaa
 • Mitä toiminnallisuuksia sivustolle tarvitaan. Tuleeko sinne esimerkiksi lomakkeita, verkkokauppa, eri kieliversioita tai jotakin muuta niin sanotun perussivuston lisäksi
 • Missä määrin hakukoneoptimointi halutaan ottaa huomioon jo sisältösuunnittelun vaiheessa

Toteutamme kaikki verkkosivumme WordPress-alustalla, joka joustaa sivuston vaihteleviin tarpeisiin hyvin muun muassa erilaisten lisäosien avulla. Vaikka kaikissa verkkosivuissa toistuu tietyt lainalaisuudet, emme suosi valmiita pakettiratkaisuja, vaan räätälöimme projektit aina asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tästä syystä ei ole yhtä oikeaa vastausta siihen, mitä verkkosivusto maksaa.

Suurin osa verkkosivustoprojekteistamme hinnoitellaan projektihintana, jolloin asiakkaanamme voit varmistua siitä, että sovittu hinta pitää. Kokonaisuus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös tuntiarviona tai osittaisena projektihintana, joka mahdollistaa enemmän liikkumavaraa projektin aikana.

Voit olla meihin helposti yhteydessä täyttämällä sivuillamme yhteydenottolomakkeen.

Miten nopeasti saan verkkosivut?

Verkkosivuprojektin aikataulu riippuu osittain samoista asioista kuin verkkosivujen hinta, eli siitä, kuinka laaja sivusto on, mitä ominaisuuksia siltä toivotaan ja mistä verkkosivujen sisältö saadaan (kuvat & tekstit sivustolle). Pyrimme aina parhaamme mukaan kuuntelemaan asiakkaan toiveita aikataulun suhteen ottaen samalla huomioon omat resurssimme.

Meille on tärkeää toteuttaa kaikki projektimme samanarvoisina ja yhtä huolellisesti, joten realistinen aikataulun suunnittelu tulisi tehdä jo projektin alussa hyvin. Pyrimme viestimään asiakkaamme kanssa selkeästi projektin vastuunjaosta ja välietapeista, jotta kaikki projektiin osallistuvat tahot tietävät mitä milloinkin tapahtuu.

Kompaktina yrityksenä pystymme usein toteuttamaan verkkosivut tehokkaammin kuin suuremmat mainostoimistot, mutta keskustelemme aikataulusta aina asiakkaan kanssa projektikohtaisesti.

Mitä verkkosivujen luomiseen tarvitaan?

Verkkosivuja lähdetään usein suunnittelemaan siinä kohdassa, kun yrittäjä tai yksityishenkilö haluaa tuoda omaa tuotettaan tai palveluaan esille. Projektiin lähdettäessä on hyvä pohtia ainakin

 1. Tavoite. Miksi verkkosivut toteutetaan ja keitä varten? Mikä on sivujen antama lisäarvo niiden käyttäjälle? Entä yritykselle?
 2. Aikataulu. Kun tavoitteet on määritelty, sovitaan projektikohtaisesti aikatauluista ja arvioidaan työmäärä.
 3. Sisältö. Millaista sisältöä sivuille halutaan ja kuka sen toteuttaa?
 4. Ulkoasu. Miltä yritys näyttää ulospäin, eli millainen on yrityksen brändi-ilme.
 5. Tekninen toteutus. Verkkosivu tarvitsee domainin ja palvelintilaa toimiakseen. Mikä tulee olemaan yrityksesi verkkosivuston domain (esimerkki.fi) ja missä verkkosivu sijaitsee? Mittaako sivustosi analytiikkaa ja miten se vaikuttaa sivustolla huomioitaviin asioihin?

Asiakkaalla ei tarvitse olla vastausta näihin kysymyksiin, vaan me autamme jokaisessa verkkosivuston luomisen vaiheessa.

Mistä saan verkkosivujen sisällöt?

Verkkosivujen sisältöjä ovat muun muassa sivustolla käytettävät kuvat, tekstit ja mahdolliset videot. Joissakin tapauksissa yritykseltä löytyy valmiiksi kuvamateriaalia, jota halutaan käyttää verkkosivuilla ja etenkin sivuston uudistuksien yhteydessä halutaan yleensä käyttää myös jo valmiina olevia tekstisisältöjä, jotka viedään uusille sivuille.

Usein verkkosivuston uudistuksen yhteydessä kannattaa sivuille kuitenkin tuottaa myös uutta sisältöä kuten kuvia ja tekstejä. Kajahdukselta saa apua tekstisisällön tuottoon ja laajojen yhteistyöverkostojemme kautta myös muihin sisältöihin esimerkiksi video- tai valokuvasisältöihin.

Kuinka saan kävijöitä verkkosivuilleni?

Yrityksen verkkosivut ovat yrityksen käyntikortti ja kanava, jonka avulla potentiaalisia asiakkaita kehotetaan tutustumaan palveluihin, ottamaan yhteyttä tai jättämään tarjouspyyntö. Monet yrittäjät kilpailevat asiakkaista muiden saman alan yritysten kanssa ja onkin tärkeää ottaa jo verkkosivun suunnitteluvaiheessa huomioon ne keinot, joilla kävijöitä voidaan ohjata verkkosivuille. Näitä ovat ainakin

 1. Oikein tehty ja jatkuvasti kehitettävä sivun hakukoneoptimointi (Google-näkyvyys)
 2. Aktiivinen ja kiinnostava sisältö yrityksen sosiaalisen median tileillä
 3. Hyvin toteutettu ja monikanavainen mainonta
 4. Verkkosivun sisällön säännöllinen päivittäminen

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä kuinka yrityksesi verkkosivujen kävijämäärät voidaan laittaa kasvuun!

Voinko itse muokata ja hallita verkkosivustoani?

Ilman muuta. Toteutamme aina WordPress-verkkosivut varustettuna graafisella editorilla, jolla voit muokata verkkosivujasi helposti. Sivuston rakenteet toteutamme moduulipohjaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sivusto rakennetaan moduuleista, joita on helppo monistaa ja ottaa käyttöön uusilla alasivuilla tai rikastuttaa niillä nykyisten sivujen sisältöä.

Moduulipohjainen ratkaisu antaa paljon vapauksia sivuston ulkoasuun ja taittoon. Lisäksi moduuleilla voidaan mahdollistaa keskitetty hallinta, jolloin tiettyjä moduuleja hallinnoidaan yhdestä paikasta. Esimerkiksi yhteystietojen toteuttaminen keskitestysti on asiakkaalle huomattavasti vaivattomampaa kuin samojen tietojen muuttaminen lukuisilta eri alasivuilta.

Emme kuitenkaan halua jättää asiakkaan niskoille kaikkea muokkaustyötä vaan olemme aina valmiit auttamaan ja jatkokehittämään verkkosivustoasi, jotta se voi palvella sille asetettuja tavoitteita vuodesta toiseen alati kehittyen.

WordPress-verkkosivujen omistus on aina 100 % asiakkaalla ja toimitammekin asiakkaalle julkaisuvaiheessa pääkäyttäjätunnukset sivustolle. Mikäli tarpeissa on jatkossa sivuston siirto esimerkiksi asiakkaan omalle palvelimelle, autamme myös silloin.

Miten sivuston päivitys ja ylläpito tapahtuu?

WordPress-sivuston, niin kuin minkä tahansa järjestelmän päivittäminen on tärkeää, jotta sivut pysyvät ajantasaisina ja turvallisina. Päivittämisellä voidaan tarkoittaa sivujen sisällön päivittämistä tai teknisiä päivityksiä, kuten lisäosien tai järjestelmän päivittämistä.

Pidämme verkkosivuprojektin päätteeksi kevyen WordPress-käyttökoulutuksen niille asiakkaille, jotka haluavat itse oppia tekemään sivulle pieniä sisältöpäivityksiä kuviin tai teksteihin.

Sivuston ylläpito onnistuu meidän kauttamme. Lisäksi tarjoamme huolenpitopalvelua, johon kuuluu ylläpidon lisäksi laajemmin verkkosivuston turvallisuuteen, tukitoimiin ja sisältömuokkauksiin liittyviä palveluita. Kysy lisää ylläpito- ja huolenpitopalvelustamme tai jätä tarjouspyyntö.

Olemme tehneet kymmenen vuoden aikana sivustoja yli viidellesadalle asiakkaalle eri toimialoilla. Meille on tärkeää tehdä asiakkaillemme juuri heidän näköisensä kotisivut, jotka palvelevat niin yritystä kuin loppukäyttäjää, ja joissa on otettu huomioon myös ne kysymykset, joita asiakas ei itse ole osannut esittää.

Katso kaikki työmme tästä