Visit Kaarina

Toteutimme Visit Kaarinan verkkosivut kevään 2021 aikana. Yksinkertaistimme ja selkeytimme palveluiden esittelyä, samalla yhdistäen ja tuoden esille Kaarinan kaupungin omaa ilmettä.

Verkkosivut

Wordpress / WPML

Vieraile sivustolla visitkaarina.fi

Visit Kaarina verkkosivujen tarkoitus on lisätä kaupungin yhteisöllisyyttä ja houkuttelevuutta vierailijoille.

Sivuston erikoisuus on räätälöidyillä lisäkentillä toteutettu palveluiden esittely, sekä palvelun ilmoittaminen Visit Kaarinan yhteistyökumppaneille. Tavoitteena oli juurikin yksinkertainen ja selkeä palveluiden esittely, jotta sivuilla navigoiminen olisi helppoa. Vahvistimme samalla Kaarinan kaupungin omaa ilmettä tuoden sitä esille suurien kuvien ja tekstien muodossa.

Verkkosivujen julkaisu

Uudet verkkosivut jukaistiin keväällä 2021, sivuston toimivuus ja ilme piti vastata Kaarinan kehitys Oy:n tarpeita, sekä heijastaa kaupungin omaa visuaalista ilmettä ja arvoja. Houkuttelevuus, selkeys ja yksinkertaisuus olivat päätavoitteemme.

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

lotta@kajahdus.fi
044 096 0512

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136