Turun Steiner-koulu

Turun Steiner-koulu on yhtenäiskoulu, jonka opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Toteutimme uuden visuaalisen ilmeen pohjalta heille verkkosivut vuonna 2019.

Turun Steiner-koulu on yhtenäiskoulu, jonka opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Perus- ja lukio-opetuksen lisäksi koulu tarjoaa myös esiopetusta.

Turun Steiner-koulu uusi ilmeensä vuonna 2019. Samaan aikaan verkkosivusto alkoi käymään vanhaksi, joten oli sopiva hetki uusia sivut. Sivuston tarkoituksena oli selkeyttää ilmoittautumista ja parantaa informaation jakoa. Vanhat sivuvalikot jätettiin pois ja tietoa yhdisteltiin. Sittemmin sivusto on laajentunut jonkin verran alkuperäisestä, mutta pääosin noudattelee vanhaa rakennetta. Kuitenkin koulun ollessa kyseessä, informaation pitää olla löydettävissä helposti asioiden mukaan, eikä liikaa niputtamista voida tehdä. Siksi alasivuja on noin 50 kappaletta + blogi, eli kohtuullisen laaja sivusto on kyseessä.

Uudella ilmeellä ja blogilla lisää persoonallisuutta sivustolle

Uusi ilme (ei Kajahduksen käsialaa), joka on sinänsä onnistunut ja kuvastaa Steiner-koulujen henkeä mielestämme hyvin, on pyritty implementoimaan sivustolle toimivasti. Vaikka siis kyseessä on luovuutta korostava toimija ja ilme on myös aika graafinen ja värikäs, on kyseessä kuitenkin koulu, jolloin tietynlainen kompromissi pitää tehdä asioiden esittämisen suhteen. Saavutettavuudesta ei tuolloin puhuttu samalla tavalla, mutta nyt yhä enemmän painotetaan eri elementtien erottuvuutta ja selkeyttä sivustoilla. Tämän vuoksi esimerkiksi leipäteksti ei voi olla samalla fontilla kuin otsikot, ettei luettavuus kärsi. Koululla oli myös paljon hyviä omia valokuvia, joiden käyttöön oli toki lupa oppilailta.

Omalla blogilla haluttiin tuoda kuukausittaisia artikkeleita henkilökunnan toimesta sivustolle. Henkilökuntavaihdosten myötä kaikki artikkeleita ei ole jätetty elämään, mutta muuten blogi on ollut hyvin käytössä. Blogitekstit antavat paikoin hyvän syväluotauksen käsiteltäviin teemoihin.

WordPress-alustalle toteutettu sivusto on jo melkein viisi vuotta vanha, joten nykyisiin suosituksiin liittyen voitaisiin tehdä jatkokehittämistä, mutta pääosin sivusto on kestänyt aikaa ihan hyvin. Sivusto ei ole Kajahduksella ylläpidossa, mutta pidämme silti huolta sivuston päivittämisestä ja yhteistyömme jatkuu edelleen. Kiitos siis pitkästä asiakassuhteesta Turun Steiner-koululle!

Turun Steiner-koulu

Steinerkoulussa opitaan samat asiat kuin peruskoulussakin, mutta eri tavalla ja osin eri järjestyksessä. Koulu on valtion rahoittama ja opetushallituksen perusopetuksen perusteet ovat myös steinerkoulujen opetussuunnitelman pohjana.

Steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jonka opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Koululla on todistuksenanto-oikeus ja koulusta voi kirjoittaa ylioppilaaksi valtakunnallisissa ylioppilaskokeissa. Steinerkoulu pyrkii auttamaan jokaista oppilasta löytämään omat ainutlaatuiset kykynsä ja vahvuutensa ja tuomaan ne esiin. Koulu antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä empatiakykyä. Tavoitteena on herättää kiinnostus maailman ilmiöitä ja asioita kohtaan, eettisten arvojen ja ryhmätyökyvyn kehittäminen sekä itsenäisen ja luovan ajattelun tukeminen.

roy@kajahdus.fi
044 973 0883

sampsa@kajahdus.fi
044 988 3136

lotta@kajahdus.fi
044 096 0512